VILKÅR OG BETINGELSER

Webstedet http://www.britishmotorgroup.dk drives af British MotorGroup Danmark - En del af Nic. Christiansen Gruppen A/S.
Forretningssted: Dynamovej 12A, 2860 Søborg, Danmark


British MotorGroup har udarbejdet sidernes indhold så retvisende som muligt.

British MotorGroup arbejder løbende på at forbedre specifikationer, design og produktion af køretøjerne, og ændringer foretages løbende. Vi bestræber os på at opdatere specifikationerne løbende. Hjemmesiden kan dog ikke betragtes som en udtømmende specifikation af Jaguar & Land Rovers produkter og service, og den udgør heller ikke et tilbud om salg af de viste modeller.

Alle tal for brændstoføkonomi er i overensstemmelse med direktiv 93/116/EF. De er beregnet med anvendelse af den samme testcyklus, som anvendes til den officielle klassificering af udledning. De kan ikke sammenlignes med de tidligere tal for landevejs- eller bykørsel, og de nye tal er et mere nøjagtigt udtryk for det faktiske brændstofforbrug. Ved normal brug kan en bils reelle brændstofforbrug afvige fra det, der kan opnås ved test, alt efter køreteknik, vej- og trafikforhold, miljøfaktorer og bilens tilstand. Eventuelle spørgsmål kan rettes til forhandleren.

DISCLAIMER

Vi tilstræber, at oplysningerne på vores websted er præcise, fyldestgørende og opdaterede. Ved brug af netstedet accepterer brugeren dog vores Vilkår og betingelser, der træder i kraft på datoen for første brug af netstedet.

Uden tilsidesættelse af brugerens lovmæssige rettigheder bliver netstedet og alle oplysninger, tekster, navne, billeder, illustrationer, logoer, link og ikoner samt andet materiale (uden begrænsning) stillet til rådighed "som de foreligger" og på "tilgængelighedsbasis" uden eksplicit eller implicit garanti eller anbefaling. Navnlig kan vi ikke garantere eller indestå for, at oplysningerne på netstedet er præcise eller udtømmende, og vi garanterer ligeledes ikke at netstedet kan bruges uden fejl og afbrydelser, eller at netstedet og serverne bag den er fri for fejl eller computervirus.

Under ingen omstændigheder kan Land Rover gøres ansvarlige over for andre personer for skade eller tab som følge af brugen af oplysningerne på vores netsted eller produkter vist på netstedet, herunder uden begrænsning indirekte eller følgeskader eller skade af nogen art som følge af brug eller mistet anvendelse, data eller indtjening, hverken i tilfælde af kontraktaftaler, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af netstedet.

Uagtet de øvrige bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser kan vi ikke gøres ansvarlige for krav i forbindelse med netstedets funktionalitet eller tilgængelighed.