JAGUAR OG LANDROVER PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan British MotorGroup København A/S (''vi'' eller ''os'') behandler personoplysninger om dig.  

DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

British MotorGroup København A/S
CVR-nummer: 37208965
Dynamovej 12 A
2860 Søborg

FORMÅL OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Køb. Når du køber produkter hos os, herunder når der leveres service og garantibehandling, har vi fx brug for navn, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, køretøjsoplysninger og ordredetaljer for at kunne opfylde vores aftale med dig, jf. (GDPR artikel 6(1)(b)). Hvor du ønsker prisoplysninger m.v. på et produkt eller en service behandler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail med henblik på senere at kunne indgå en aftale, jf. (GDPR artikel 6(1)(b)).
Samtidig behandler vi personoplysningerne ved køb med henblik på at overholde bogføringsloven, jf. (GDPR artikel 6(1)(c)).

Servicemeddelelser. For at yde god kundeservice sender vi dig servicemeddelelser om fx karrosserieftersyn, rustinspektion, mv. der er relevant for din garantidækning, hvor vi fx behandler navn og kontaktoplysninger samt køretøjsoplysninger, jf. (GDPR artikel 6(1)(f)), hvor vores legitime interesse i servicemeddelelser går forud for din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

Nyhedsbreve og direkte markedsføring. Hvis nyhedsbreve tilmeldes, behandler vi navn og e-mailadresse, så vi kan sende relevant og målrettet markedsføringsmateriale. Behandlingen er baseret på et samtykke, jf. (GDPR artikel 6(1)(a)). Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Optagelser til brug for markedsføring. Med henblik på markedsføring af vores produkter og services aftaler vi at anvende optagelser af dig i vores markedsføringsmateriale, fx billedmateriale til sociale medier, hjemmesider og brochurer, jf. (GDPR artikel 6(1)(b)).

Kundetilfredshedsundersøgelser og statistik. For at følge op på kundetilfredsheden på tværs af markedet og for at kunne forbedre kundeservicen, foretager vi kundetilfredshedsundersøgelser og udarbejder statistik, hvor vi fx behandler navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, oplysninger om seneste køb, hvor vores legitime interesse i forbedring af vores kundeservice går forud for din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. (GDPR artikel 6(1)(f)).

Lån af vores produkter. Hvis du aftaler at ville låne vores produkter, behandler vi fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer og CPR nr. hvor vores legitime interesse i at identificere dig korrekt og give dig instrukser går forud for din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. (GDPR artikel 6(1)(f)). Hvor vi samtidig behandler kørekort informationer sker dette med henblik på at sikre overholdelse af lovgivning, jf. (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1).

Ved kontakt. Hvis du kontakter os, behandler vi personoplysninger om dig for at dokumentere kvalitet og overholdelse (f.eks. i forbindelse med forældelsesfrister, sikkerhed, retssager eller myndighedsundersøgelser), hvor vores legitime interesse i at forbedre vores retsstilling vejer tungere end din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. (GDPR artikel 6(1)(f)).

Cookies ved brug af vores hjemmeside. På vores hjemmesider indsamler vi information om de registrerede, som vi gemmer i en såkaldt cookie, der er en lille tekststump der gemmes på den registreredes enhed. Denne information kan vi bruge til bl.a. at se hvor længe hjemmesiden har været benyttet, hvilke områder der er benyttet eller til at huske på oplysninger, så der ikke skal logges ind hver gang, hjemmesiden besøges.

Du kan læse mere om typen af cookies, og hvordan vi anvender cookies på hjemmesiden i vores cookiepolitik, hvor du også kan læse en udførlig vejledning i, hvordan du kan slette cookies.

Administration af brugerkonto. Når der oprettes en brugerkonto på vores platform, skal navn og e-mailadresse oplyses, jf. (GDPR artikel 6(1)(b)) med henblik på, at vores produkter kan anvendes, og kan tilgås fra forskellige digitale enheder som aftalt med dig.

Sikkerhed. Vi overvåger brugeradfærd og har implementeret tekniske sikkerhedsløsninger på vores hjemmeside og i vores produkter, som omfatter behandling af ovennævnte personoplysninger, hvor vores legitime interesse i sikkerhed går forud for din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. (GDPR artikel 6(1)(f)).

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med de i politikken anførte formål videregiver vi dine personoplysninger til følgende andre kategorier af modtagere:

a) Relevante bilforhandler(e) og –producent.

b) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring, prisberegnere og lignende).    

c) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner).

d) Virksomheder som den Dataansvarlige er koncernforbundne med.

e) Offentlige myndigheder. 

f) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EØS
Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Hvis vi overfører personoplysninger til virksomheder eller myndigheder, der er hjemmehørende uden for (i) EØS eller (ii) lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, sker sådanne overførsler i overensstemmelse med GDPR kap. V.

Nærmere oplysninger om overførsler, herunder kopi af dataoverførselsaftaler, som vi anvender, kan rekvireres ved henvendelse til din dataansvarlige – se nedenfor.

OPBEVARING OG SLETNING
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

PLIGTMÆSSIG INFORMATION
De oplysninger, vi indsamler til persondatabehandling, vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige, for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger, der er obligatoriske.

Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger, kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

- Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 
- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
- Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. 
- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  
- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
- Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 
- Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet (www.datatilsynet.dk/)

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den Dataansvarlige på [email protected]

Sidst opdateret: 30.08.2022